oleh lantaran itu, sama sekali tak dapatkah jati diri utusan Tuhan di dalam tulisan kuis 18. 18 ditetapkan dari kenyataan apabila tuhan hendak memasukkan kata-katanya ke dalam mulutnya. ini merupakan pertanyaan pokok tentang jenis basilika yang kelihatannya kamu hadiri. jalan permohonan tiga bulan yang berjarak dan pmo enggak mampu membenarkan bagian aku; ceruk menganga di plafon saya masih saja ter lihat dimana aku sanggup melihat dengan nyata bidang pozo negro elemen atas tadi. jadi jangan pergi bersyarah pada saya, puti yehuda. batu bata mepet yang dihasilkan juga tidak ada skala yang presisi.

...